BIO 2019 Animatie

Begroting 2019

Aan de gemeenteraad wordt ieder jaar door de burgemeester en wethouders de Begroting, Begroting in één oogopslag, Bestuursrapportage en Jaarrekening aangeboden. Lv design mocht voor het vijfde jaar de vormgeving verzorgen. Er is opnieuw een slag gemaakt in de leesbaarheid. In de Begroting 2019 komen de thema’s duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling voor de komende bestuursperiode terug. Ontwikkelingsdoelen - de ‘Global Goals’ - zijn dit jaar geintroduceerd, net als de nieuwe huisstijl van de gemeente Schiedam.

Terug naar overzicht